Vanhat suositukset

Konkurssilain aikaiset suositukset

01 Konkurssipesän haltuunotto

02 Pesäluettelo

03 Velallisselvitys

04 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa

05 Pesänhoitajan selonteko- ja tietojenantovelvollisuus

06 Konkurssivalvonta ja jakoluettelo

07 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö

08 Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastus

09 Takaisinsaannista konkurssissa

10 Velallisen ja konkurssipesän kirjanpito ja konkurssipesän tilintarkastus

11 Realisointi

12 Jako-osuuksien maksaminen

13 Pesänhoitajan palkkio

14 Konkurssin raukeaminen

15 Konkurssivelallisen neuvonta ja ohjaus

16 Selvittäjän asema ja tehtävät

17 Nopeutettu saneerausmenettely

18 Pesänhoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus

Konkurssisäännön aikaiset suositukset

Julkaistu 18.3.2020