Vanhempia suosituksia

Konkurssilain aikaiset suositukset

01 KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTO 01 Konkurssipesän haltuunotto 1/2004 Konkurssipesän haltuunotto 01 Konkurssipesän haltuunotto 2/2004 Pesäluettelo 2/2004 Pesäluettelo (Sisältöä muutettu 15.12.2009) 02 Pesäluettelo 3/2004 Velallisselvitys 3/2004 Velallisselvitys (sisältöä muutettu 24.4.2008) 03 Velallisselvitys 4/2004 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa 4/2004 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa / Muutokset 16.3.2006 4/2004 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa (Sisältöä muutettu 14.3.2008) 4/2004 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa (Sisältöä muutettu 2013, liite päivitetty 2016) 04 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa 04 TYÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KONKURSSISSA 5/2004 Pesänhoitajan selonteko- ja tietojenantovelvollisuus 6/2004 Valvontojen vastaanottaminen sekä jakoluetteloehdotuksen ja jakoluettelon laatiminen 6/2004 Konkurssivalvonta ja jakoluettelo (sisältöä muutettu 11.12.2012, muutokset lihavoitu) 06 Konkurssivalvonta ja jakoluettelo 06 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO 7/2004 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö 07/2004 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö 07 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö 07 VELKOJAINKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ 8/2004 Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksesta 08 Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastus 9/2004 Takaisinsaannista konkurssissa 09 TAKAISINSAANNISTA KONKURSSISSA 10/2004 Konkurssipesän kirjanpito ja tarkastus 11/2004 Realisointi 12/2004 Jako-osuuksien maksaminen 12 Jako-osuuksien maksaminen 13/2004 Pesänhoitajan palkkio 13 Pesänhoitajan palkkio 13 PESÄNHOITAJAN PALKKIO 14/2005 Konkurssin raukeaminen 14 KONKURSSIN RAUKEAMINEN 15/2005 Konkurssivelallisen neuvonta ja ohjaus 15/2005 Konkurssivelallisten neuvonta ja ohjaus 16 Selvittäjän asema ja tehtävät 17 Nopeutettu saneerausmenettely 18 Pesänhoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus 18 PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS

Konkurssisäännön aikaiset suositukset

1/95 konkurssihallinnon vuotuinen selontekovelvollisuus 2/96 Velkojainkokouksen järjestäminen ja kokouksen pöytäkirjaaminen 3/96 Jako-osuuksien maksaminen 4/96 Konkurssipesän kirjanpito ja tarkastus 5/97 Eräitä väliaikaisen pesänhoitajan tehtäviä 6/97 Pesänhoitajan toimenpiteet valvontojen vastaanottamisessa ja valvontaluettelon laatiminen 6/97 Liite 7/97 Hyvä pesänhoitotapa konkurssipesän realisoinnissa 8/97 Pesänhoitajan palkkio 9/98 Väliaikaisen pesänhoitajan selvitys 10/98 Pesäluettelon laatiminen 10/98 Liite 11/99 Konkurssivelallisen oikeudet ja velvollisuudet 12/2000 Euron käyttöönotto konkursseissa 13/2004 Pesänhoitajan palkkio 13/2002 Liitteet 14/2002 Takaisinsaannista konkurssissa 15/2003 Työsuhteisiin liittyvät kysymykset konkurssissa
 
Julkaistu 18.3.2020