12/2000 Euron käyttöönotto konkursseissa

Yleistä

Eurosta on tullut euroalueeseen kuuluvien 11 jäsenvaltion virallinen raha 1.1.1999. Samalla euron ja kansallisten rahayksiköiden väliset muuntokurssit kiinnitettiin peruuttamattomasti.

Yksi euro on 5,94573 Suomen markkaa eikä tämä arvo enää muutu.

Kolmivuotisen siirtymäkauden ajan, vuosina 1999-2001, euro on jo käytössä tilirahana. Kirjanpidossa, laskuissa ja tileissä voi käyttää euroa, mutta käteisenä rahana on vielä käytettävä kansallisia seteleitä ja kolikoita.

Vuoden 2002 alusta alkaa rahanvaihtojakso, jonka kuluessa euro korvaa markan myös käteisvaluuttana. Suomessa rahanvaihtojakson pituudeksi on päätetty kaksi kuukautta.

Kirjanpidon on saanut siirtyä pitämään euroina 1.1.1999 lähtien. Kirjanpitonsa lisäksi yritys on voinut muuttaa laskutuksensa, tilimaksuliikenteensä ja veroilmoituksensa euromääräisiksi. Siirtymäkauden päättyessä 31.12.2001 yritysten on pakko siirtyä laskentatoimen järjestelmissään euromääräiseen laskentaan.

Markkojen muuntaminen euroiksi

Markkoina ilmoitetut rahamäärät muutetaan euroiksi jakamalla markkamääräinen summa 5,94573:lla. Vastaavasti euroina ilmoitetut määrät muutetaan markoiksi kertomalla ilmoitettu määrä 5,94573:lla.

Rahamäärät, jotka maksetaan tai tilitetään euroyksiköksi muuntamisen jälkeen, pyöristetään ylös- tai alaspäin lähimpään senttiin normaalien pyöristyssääntöjen mukai-sesti. Suomen markaksi muunnetut rahamäärät pyöristetään käteissuorituksissa ylös- tai alaspäin lähimpään kymmeneen penniin.

Muiden eurovaluuttojen muuntaminen euroiksi tapahtuu vastaavalla tavalla käyttäen kunkin valuutan muuntokurssia. Muuntokurssit löytyvät esimerkiksi Suomen Pankin internet-sivuilta osoitteesta www.bof.fi.

Kansallisten valuuttojen välillä ei ole kahdenvälistä muuntokerrointa, vaan muunnot tehdään euron kautta. Kun rahayksikköä muunnetaan kansallisesta rahayksiköstä toiseen, pitää kansallinen rahayksikkö muuttaa ensin euroiksi. Välitulos on ilmaistava vähintään kolmella desimaalilla. Tämän jälkeen euromäärä muunnetaan toiseen kansalliseen rahayksikköön.

Pesäluettelo

Pesäluettelo on tehtävä euromääräisenä viimeistään 1.1.2002 alkavissa konkursseissa. Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee, että pesäluettelo tehdään euromääräisenä, mikäli valvonta konkurssissa on kesäkuussa 2001 tai sen jälkeen. Vaikka valvonta olisi edellä mainittua aikaisemmin mutta jo pesäluetteloa laadittaessa on selvää, että jako-osuuksien maksaminen ajoittuu 1.1.2002 jälkeiseen aikaan, on pesäluettelo syytä laatia euromääräisenä.

Yritykset ovat voineet siirtyä käyttämään euroa kirjanpidossaan ja laskutuksessaan 1.1.1999 alkaen. Mikäli konkurssivelallisen kirjanpito on euroissa, on pesäluettelokin syytä laatia euroissa.

Valvonnat

Konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee, että valvonnat konkursseissa tehdään euromääräisinä viimeistään kesäkuusta 2001 alkaen. Mikäli konkurssipesä on laatunsa tai laajuutensa vuoksi sellainen, että ensimmäisetkin jako-osuuksien maksut velkojille tapahtuvat aikaisintaan 1.1.2002 voi olla syytä laatia valvontaluettelo euromääräisenä jo aikaisemminkin.

Näissä tapauksissa pesänhoitaja voi pyytää velkojia ilmoittamaan saatavansa euroina esimerkiksi velkojille lähetettävän valvontakuulutuksen lähetekirjeessä.

Euromääräinen valvonta on ollut mahdollista tehdä laillisesti jo 1.1.1999 alkaen. Markkamääräiset valvonnat ovat laillisia 31.12.2001 saakka, minkä jälkeen mahdollisesti vielä markkoina tehdyt valvonnat on pesänhoitajan valvontaluetteloa laatiessaan muunnettava euroiksi. Sama koskee muissa euroalueen valuutoissa tehtyjä valvontoja.

Jos valvonnasta ei selviä, onko valvonta markka- tai euromääräinen, pesänhoitajan on pyydettävä valvonnan täydentämistä.

Mikäli huomattava osa valvonnoista on euromääräisiä voi olla syytä jo ennen 1.1.2002 siirtyä kaikessa pesänhoidossa käyttämään euroa.

Jako-osuuksien maksaminen

Jako-osuudet on 1.1.1999 alkaen voinut maksaa euroina tai markkoina tai, mikäli velkojan valvonta on ollut valuuttamääräinen, muuna valuuttana.

Euroalueen valuutat muutetaan euroiksi käyttämällä kiinteää kerrointa. Valuuttakurssit eivät näiden valuuttojen ja euron välillä enää muutu. Valuuttojen muuntamisia on tarkemmin käsitelty edellä.

Muut kuin eurovaluutat muutetaan euroiksi käyttämällä päivän valuuttakurssia noudattaen samoja periaatteita kuin valuuttojen markoiksi muunnettaessakin.

1.1.2002 alkaen jako-osuudet on maksettava euroissa tai mikäli velkojan saatava on muuta kuin eurovaluuttaa, joko valvottuna valuuttana tai euroina.

Lähde ja lisätietoja: www.euro.fi/

Helsingissä 5.6.2000

Matti Nenonen Eeva Arko-Koski
puheenjohtaja sihteeri


 
Julkaistu 22.9.2013