Rekommendationer

01 Besittningsövertagandet i ett konkursbo.pdf (pdf, 0.06 Mt) 02 Boförteckningen.pdf (pdf, 0.03 Mt) 02 Boförtenckningen _bilaga.pdf (pdf, 0.02 Mt) 03 Gäldenärsutredning.pdf (pdf, 0.05 Mt) 04 Frågor rörande anställningsförhållanden i konkurs.pdf (pdf, 0.05 Mt) 04 Bilaga för år 2016.pdf (pdf, 0.01 Mt) 05 Boförvaltarens redogörelse- och informationsskyldighet.pdf (pdf, 0.03 Mt) 05 Boförvaltarens redogörelse- och informationsskyldighet_bilaga.pdf (pdf, 0.02 Mt) 06 Konkursbevakning och utdelningsförteckning.pdf (pdf, 0.06 Mt) 07 Ordnande av borgenärssammanträde och utövning av beslutanderätt.pdf (pdf, 0.06 Mt) 08 Särskild granskning av konkursgäldenärens verksamhet.pdf (pdf, 0.02 Mt) 08 Avtal om utförande av särskild granskning_bilaga 1.pdf (pdf, 0.01 Mt) 08 Granskningsberättelsens disposition_ bilaga 2.pdf (pdf, 0.02 Mt) 09 Återvinning i konkurs.pdf (pdf, 0.03 Mt) 10 Bokföring och revision i ett konkursbo.pdf (pdf, 0.05 Mt) 10 Mall för kontoplan (och redovisning)_bilaga.pdf (pdf, 0.02 Mt) 11 Realisering.pdf (pdf, 0.05 Mt) 12 Betalning av utdelning.pdf (pdf, 0.05 Mt) 13 Boförvaltarens arvode.pdf (pdf, 0.06 Mt) 14 När en konkurs förfaller.pdf (pdf, 0.03 Mt) 14 När en konkurs förfaller_bilaga.pdf (pdf, 0.01 Mt) 15 Rekommendation.pdf (pdf, 0.01 Mt) 15 Råd och anvisningar till konkursgäldenärer.pdf (pdf, 0.04 Mt) 16 Rekommendation.pdf (pdf, 0.11 Mt) 17 Påskyndat saneringsförfarande.pdf (pdf, 0.01 Mt) 17 Påskyndat saneringsförfarande_bilaga.pdf (pdf, 0.04 Mt) 18 Boförvaltarens skyldighet att göra brottsanmälan.pdf (pdf, 0.05 Mt)
 
Publicerad 10.12.2018