Presentation

Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon och är administrativt knuten till justitieministeriet. Konkursombudsmannens byrå har verksamhetsställen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Konkursombudsmannatjänsten inrättades genom lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995), som trädde i kraft 1.3.1995.

Orsaker till att tjänsten inrättades:

  • de ekonomiska och samhälleliga intressen som är förknippade med konkurser
  • behovet att utveckla och skapa klarhet beträffade de sätt på vilka konkursbon skall skötas
  • behovet att öka samarbetet mellan myndigheterna och olika borgenärsgrupper
  • ineffektiviteten i övervakningen av hur konkursbon sköts
  • missbruk i samband med konkurser och i synnerhet i samband med konkurser som förfaller
  • behovet att trygga gäldenärens rättigheter i konkursförfarandet
  • behovet att organisera uppföljningen och övervakningen av saneringsförfaranden
 
Publicerad 28.5.2014