Ta i bruk Kosti

Företag och organisationer (FO-nummer)

Företag och organisationer, vilka har beviljats ett FO-nummer, loggar in i Kosti med hjälp av Skatteförvaltningenens Katso-kod. I det bifogade dokumentet finns anvisningar för att ta i bruk Katso.

Bland annat boförvaltare och utredare samt borgenärer som har ett FO-nummer identifierar sig med hjälp av Katso.

Katso-anvisning 22.1.2013.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Fysiska personer

Fysiska personer loggar in i Kosti med hjälp av sina bankkoder. I situationer där en anställd i ett företag som är borgenär ska logga in i Kosti används företagets Katso-kod, se ovan.

 
Publicerad 12.8.2015