Ingångssidan » Kosti

Informationshanteringssystemet Kosti

Kosti – informationshanteringssystemet för konkurser och företagssaneringar

Kosti är boförvaltarnas, utredarnas, gäldenärernas och konkursombudsmannens byrås elektroniska arbetsredskap i konkurs- och företagssaneringsärenden.

Kosti har som mål att 1) effektivisera konkurs- och företagssaneringsförfaranden 2) förbättra parternas rätt till information och dokumenthantering 3) utveckla den elektroniska ärendehanteringen och 4) producera data för uppföljning av resultaten och de ekonomiska effekterna av konkurs- och företagssaneringsförfaranden.

 
Publicerad 4.5.2017