Ingångssidan » Delegationen

Delegationen för konkursärenden

Delegationen för konkursärenden bistår konkursombudsmannen. I delegationen representeras justitieministeriet, domstolar, advokater, viktiga offentligrättsliga och privaträttsliga borgenärsgrupper samt näringsidkare.

Delegationens ordinarie medlemmar från och med 1.1.2013:

  • Advokat Sami Uoti, ordförande, Asianajotoimisto Uoti, Sotamaa & Co Oy
  • Tingsdomare Hannele Piisi, vice ordförande, Helsingfors tingsrätt
  • Advokat Pauliina Tenhunen, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab
  • Lagstiftningsråd Mari Aalto, justitieministeriet
  • Ledande sakkunnig inom uppbörd Tuija Vigren, Skatteförvaltningen
  • Direktör Juha Lilja, Nordea Bank Finland Abp
  • Indrivningschef Markku Junkkari, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
  • Överinspektör Nico Steiner, arbets- och näringsministeriet
  • Chef för lagstiftningsärenden Janne Makkula, Företagarna i Finland rf

Ständig sakkunnig:

  • Jurist, utvecklingschef Olli Rantanen, Finnvera Abp

Delegationens sekreterare: Konkursöverinspektör Marina Vatanen, Konkursombudsmannens byrå

 
Publicerad 29.6.2015