Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon och är administrativt knuten till justitieministeriet. Konkursombudsmannens byrå har verksamhetsställen i Helsingfors och Tammerfors.

Konkursombudsmannatjänsten inrättades genom lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995), som trädde i kraft 1.3.1995.