Lausunnot ja lainsäädäntöaloitteet

Lausunnot

Suomen Taloushallintoliitto ry:n lausunto konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksesta 10 TAL Lausunto konkurssiasian neuvottelukunnan suositukseen.pdf (pdf, 0.18 Mt)

Lainsäädäntöaloitteet

11.12.2014 Muistio oikeusministeriölle konkurssilain muutostarpeesta. Konkurssilain muutostarpeet -muistio.pdf (pdf, 0.55 Mt)

13.2.2014 Lainsäädäntöaloite yhdessä konkurssiasiamiehen kanssa oikeusministeriölle lainsäädännön selkeyttämiseksi ympäristövastuiden asemasta konkurssitilanteissa 13.2.2014 Ls-aloite OM Ymparistovastuut konkurssissa.pdf (pdf, 0.19 Mt)

 
Julkaistu 22.12.2017