Avoimet työpaikat

Al­la ole­vas­sa lis­tauk­ses­sa on lue­tel­tu­na konkurssiasiamiehen toimistossa avoin­na ole­vat työ­pai­kat.

Teh­tä­vien ni­met toi­mi­vat link­kei­nä val­tion­hal­lin­non Val­tiol­le.fi-työn­ha­ku­pal­ve­luun, jos­ta työ­teh­tä­vien tar­kem­mat ku­vauk­set ja muut li­sä­tie­dot löy­ty­vät.

Mi­kä­li lis­taus on tyh­jä, teh­tä­viä ei ole täl­lä het­kel­lä avoi­me­na.

Valtiolle.fi työpaikat

 
Julkaistu 22.7.2020