Lähes  neljännes enemmän konkursseja vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen

Tiedote 5.1.2024


Tammi–joulukuussa 2023 asetettiin konkurssiin 2 715 yritystä. Vuonna 2022 vastaava luku oli 2 189, joten konkurssien määrä kasvoi 23,90 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Konkurssiin asettamisen jälkeen vuonna 2023 on peruuntunut 48 konkurssia (2022: 64) ja rauennut 1 681 konkurssia (2022: 1 379). Varojen puutteessa rauenneiden konkurssien osuus alkaneista konkursseista on pysynyt aiempien vuosien tasolla (noin 2/3 konkursseista).

Tammi–joulukuussa 2023 aloitettiin 316 yrityssaneerausta, mikä on 46,40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna (209). Aktiivisuus yrityssaneerausten aloituksissa pysyi korkealla tasolla koko vuoden. Merkille pantavaa on, että lakanneiden saneerausmenettelyjen määrä (146) ylitti hieman viime vuonna vahvistettujen saneerausohjelmien määrän (144). Aiempina vuosina vahvistettuja ohjelmia on ollut muutama kymmenkin enemmän lakanneisiin menettelyihin verrattuna.

Lisätietoja: konkurssiasiamies Terhi Maijala, p. 02956 65105, konkurssiasiamies(at)oikeus.fi

Julkaistu 5.1.2024