Velkojainkokousten järjestäminen korona-rajoitusten hellittäessä

Julkaistu 18.6.2020

Tiedote 18.6.2020

Velkojainkokousten järjestäminen korona-rajoitusten hellittäessä

Suomen hallituksen linjaukset koronaviruksen taltuttamiseksi ovat vaikuttaneet myös konkurssipesien hallintoon. Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Valtioneuvosto päätti 15.6.2020 valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luopumisesta, eivätkä maassa enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Eräitä rajoituksia ja suosituksia on edelleen voimassa, koska koronaviruksen leviämisen vaara ei ole poistunut.

Kokoontumisrajoitus koskee ajalla 1.6.-30.6.2020 yli 50 hengen tilaisuuksia. Alle 50 hengen tilaisuuksissakin on syytä huolehtia erityisjärjestelyistä, kuten turvaetäisyyksistä ja käsi- ym. hygieniakäytännöistä.

Velkojainkokouksiin ja velkojatoimikuntien kokoontumisiin osallistuminen etäyhteyksien avulla on tullut korona-aikana nopeasti osaksi tavanomaisia pesänhoitokäytäntöjä. Tämä on samalla tehostanut asiaan osallisten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin. Koska koronavirusepidemian kiihtymisen uhka on edelleen olemassa, konkurssiasiamies kehottaa pesänhoitajia edelleen järjestämään kokouksiin etäyhteysmahdollisuudet.

Etäosallistumisen järjestäminen on aiemminkin ollut suositeltavaa (ks. konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus nro 7 Velkojainkokouksen järjestäminen ja päätösvallan käyttö, jakso 2.3 Velkojainkokouksen järjestäminen etäkokouksena).

Konkurssiasiamiehen linjaukset velkojainkokousten ja velkojatoimikuntien kokoontumisten järjestämistä ovat seuraavat:

- Pesänhoitajan tulee järjestää mahdollisuus osallistua etäyhteyksillä velkojainkokouksiin ja velkojatoimikunnan kokouksiin.

- Kokouskutsussa on mainittava mahdollisuudesta etäosallistumiseen ja kerrottava, mitkä viestintäkanavat ovat osallistujien käytettävissä.

- Pesänhoitajan tulee noudattaa konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa nro 7 mainittuja periaatteita etäkokouksen järjestämisestä.

Lisätiedot: konkurssiasiamies Helena Kontkanen, puhelin 02956 65102 ja

konkurssiylitarkastajat omien valvottaviensa osalta (ks. www.konkurssiasiamies/Yhteystiedot)

Liitetiedostot