Kostiin kirjautuminen uudistuu

Julkaistu 2.4.2020

TIEDOTE 2.4.2020


Kostiin kirjautuminen uudistuu –

Katso-tunnistus korvataan Suomi.fi-tunnistuksella ja -valtuuksilla

Kostiin kirjautuessa siirrytään käyttämään Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvaa sähköistä Suomi.fi-tunnistusta eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmenne-kortteja.

Kosti-asioinnin Suomi.fi–tunnistus otetaan käyttöön 3.4.2020.

Katso-tunnistus ja Suomi.fi-tunnistus ovat rinnakkaiskäytössä 30.4.2020 saakka

Suomi.fi-tunnistuksen käyttämisen edellyttämät toimenpiteet

Pesänhoitajat ja selvittäjät

Pesänhoitajan ja selvittäjän valtuudet on liitetty konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmässä (Kosti) heidän edustamansa yhteisön y-tunnukselle. Heidän tulee huolehtia siitä, että yhteisön toimivaltainen edustaja antaa valtuudet Suomi.fi-valtuudet -palvelussa kaikille niille henkilöille, jotka hoitavat pesänhoitajan ja selvittäjän tehtäviä Kostissa. Valtuusasian nimi: Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn hoitaminen (ks. alla ohjeet).

Velkojat, velalliset ja heidän asiamiehet/valtuuttamansa tahot (yhteisöt)

Velkojan ja velallisen sekä mahdollisen asiamiehen valtuudet on liitetty Kostissa yhteisön y-tunnukselle. Velkojan, velallisen ja asiamiehen toimivaltaisen edustajan tulee antaa valtuudet Suomi.fi-valtuudet - palvelussa kaikille niille henkilöille, jotka hoitavat velkojan tai velallisen tehtäviä Kostissa. Valtuusasian nimi: Konkurssi- ja yrityssaneeraus - menettelyn hoitaminen (ks. alla ohjeet).

Suomi.fi-tunnistukseen siirtyminen ei edellytä toimenpiteitä

Julkisoikeudellisten velkojien pl. Verohallinto (viranomaiset, kunnat) valtuudet on liitetty Kostissa yhteisön y-tunnukselle. Valtuudet ovat sulautuneet (ns. Katso-sulautuminen), joten Suomi.fi-tunnistus ei edellytä velkojilta toimenpiteitä, mutta valtuuksien hallinnointi kuten uusien valtuuksien antaminen tapahtuu toistaiseksi edelleen Katso-palvelussa.

Verohallinnon edustajat kirjautuvat Kostiin edelleen Virtu – tunnistuksen avulla.

Yksityishenkilöt, joiden valtuudet/rooli (velallinen, velkoja) on liitetty henkilötunnukseen, kirjautuvat Kostiin Suomi.fi-tunnistuksen erillisestä linkistä.

Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet

Suomi.fi palvelu: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki.

Valtuuden antaminen: https://www.suomi.fi/valtuudet.

Valtuusasian nimi: Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn hoitaminen

Kostin tukisähköposti: kosti_tuki.kam@oikeus.fi

Terveisin

Kostin kehitystiimi

Liitetiedostot