Konkurssiasiain neuvottelukunnan haltuunottosuositusta on päivitetty 9.12.2019

Julkaistu 31.1.2020

KONKURSSIASIAIN TIEDOTE 31.1.2020

NEUVOTTELUKUNTA

HALTUUNOTTOSUOSITUSTA ON PÄIVITETTY 9.12.2019

YLEISTÄ

Konkurssiasiain neuvottelukunta on 9.12.2019 päivittänyt suositusta nro 1 konkurssipesän haltuunotosta

KESKEISET MUUTOKSET

Kohta 3 Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden haltuunotto

EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten perusteella on suositukseen lisätty oma kappale 3.6 henkilötietojen käsittelystä, joka sisältää myös ohjeistusta potilasasiakirjojen arkistoinnista sekä toimenpiteistä tietoturvaloukkaustilanteissa.

Kohta 7 Sopimukset

Liikehuoneiston, asuinhuoneiston, vuokra-alueen ja maanvuokran vuokrasuhteen jatkamisen ja päättymisen osalta suositusta on päivitetty vuokrasuhteisiin liittyviä 1.7.2019 voimaan tulleita lainmuutoksia vastaavaksi HE 221/2018 mukaisesti.

Kohta 9 Ympäristöasiat

Ympäristöasioiden osalta suositukseen on lisätty ohjeistus havaittaessa ympäristöriskejä konkurssipesän haltuunoton yhteydessä.

Liitetiedostot