Julkisselvittäjille ohjeistusta valvonnan määräämisestä julkisselvityspesässä

Julkaistu 20.2.2019

Konkurssiasiamiehen toimisto on julkaissut julkisselvittäjille suunnatun ohjeen valvonnan määräämisestä julkisselvityspesässä.

Julkisselvitys on konkurssin raukeamisen vaihtoehto tilanteessa, jossa kukaan velkojista ei ole ottanut kuluvastuuta. Konkurssipesän varat eivät yleensä riitä jako-osuuksien maksamiseen velkojille, jolloin valvonnan määrääminenkään ei tule ajankohtaiseksi.

Jos pesän varat ovat kuitenkin ilmeisesti riittämässä jako-osuuksien maksamiseen velkojille, julkisselvittäjä voi määrätä saatavien valvonnasta niin kuin konkurssilaissa säädetään. Valvontapäivän määräämistä tulee harkita tapauskohtaisesti. Ohje liittyy erityisesti näihin tilanteisiin.

Julkisselvittäjä käyttää päätösvaltaa julkisselvityksessä olevassa konkurssipesässä. Konkurssiasiamies valvoo julkisselvittäjän toimintaa ja hyväksyy julkisselvityskustannukset, minkä vuoksi kustannuksia aiheuttavista toimenpiteistä on neuvoteltava etukäteen konkurssiasiamiehen toimiston kanssa.

Lisätiedot: konkurssiasiamies Helena Kontkanen, puhelin 029 5665 102