Kokonaiskuva harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta löytyy nyt yhdeltä verkkosivulta

Julkaistu 25.5.2018

Viranomaisten yhteistyöllä ylläpidettävä verkkosivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi kokoaa kaiken harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän julkisen materiaalin ensimmäistä kertaa yhteen.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuu Suomessa useita viranomaisia, ja viranomaisyhteistyön ja tietojen jakamisen laajuus on ainutlaatuista koko maailmassa. Nyt julkaistavan verkkosivuston kautta nämä tiedot tuodaan kootusti esille. Tämä parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin.

- Konkurssiasiamiehen toiminta tähtää osaltaan siihen, että taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähenevät. Käytämme konkurssien yhteydessä esiin tulleiden talousrikosten selvittämiseen julkisselvitystä ja velallisen toiminnan erityistarkastuksia sekä teemme tiivistä yhteistyötä rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten kanssa, toteaa konkurssiasiamies Helena Kontkanen.

Torjunta kuuluu kaikille

Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, niiden laajuudesta ja torjunnasta. Lisäksi sivusto antaa yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Yhtenä sivuston tarkoituksena on myös muistuttaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä hyötyvät kaikki: viranomaiset, yritykset ja kansalaiset.

- Poikkihallinnollinen yhteistyö tehostaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Pilottihankkeena kokeiltu rikosprosessin tehostaminen eri osapuolten varhaisemmalla yhteistyöllä on poikinut uuden toimintatavan. Odotan paljon yhteistyömallilta, jossa tehostaa konkurssien yhteydessä havaittuihin vakaviin talousrikoksiin puuttumista ja velkojille aiheutetun vahingon takaisin perimistä rikokseen syyllistyneiltä, kertoo konkurssiasiamies Helena Kontkanen.