Den förnyade rekommendationen om boförvaltarens arvode godkänd

Julkaistu 22.3.2017

Delegationen för konkursärenden godkände den 21.3.2017 en förnyad rekommendation nr 13 om boförvaltarens arvode. Rekommendationen är tillgänglig på finska i följande adress:

http://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/suositukset/13pesanhoitajanpalkkiouudelleenlaadittu21.3.2017.html

Rekommendationen översätts som bäst och den svenska versionen publiceras på konkursombudsmannens nätsidor så fort översättningen är klar.

Tilläggsinformation på svenska ges av konkursöverinspektör Marina Vatanen tel. 029 566 5107, marina.vatanen@oikeus.fi