Nimityksiä Konkurssiasiamiehen toimistossa

Julkaistu 31.3.2015

Konkurssiasiamiehen toimistossa on täytetty kaksi konkurssiylitarkastajan virkaa.

Konkurssiylitarkastajan vakinaista virkaa haki yhteensä 24 henkilöä. Virkaan nimitettiin OTK, varatuomari Henri Isoahde 1.4.2015 lukien. Hän on hoitanut ko. tehtävää viransijaisena lähes kahden vuoden ajan. Aikaisemmin Isoahde on työskennellyt muun muassa kihlakunnansyyttäjänä sekä eläkevakuutusyhtiö Varman ja Valtiokonttorin palveluksessa asiantuntijatehtävissä.

Määräaikaiseksi konkurssiylitarkastajaksi haki yhteensä 14 henkilöä. Virkaan nimitettiin OTM, varatuomari Simo Viljamaa ajalle 1.5.2015 - 31.12.2016. Viljamaa siirtyy konkurssiylitarkastajaksi Helsingin ulosottoviraston erikoisperintäosastolta, kihlakunnan ulosottomiehen tehtävästä. Ulosoton lisäksi hänellä on kokemusta Pääkaupunkiseudun verotoimiston verosihteerin ja Lindorff Oy:n perintäkäsittelijän tehtävistä.

Viimeksi mainittu lisäresurssi on saatu Konkurssiasiamiehen toimistoon korvaamaan sitä vakituisen henkilöstön työpanosta, jota on jouduttu kohdentamaan Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksen valvontatyöhön. Talvivaaran julkisselvityksen valvonnasta vastaa konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen.

Lisätiedot: konkurssiasiamies Helena Laine, puhelin 029 5665 102.