Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu julkisselvityksenä

Julkaistu 1.12.2014

Espoon käräjäoikeus on 1.12.2014 tekemällään päätöksellä määrännyt, että Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssia jatketaan julkisselvityksenä. Käräjäoikeuden perustelujen mukaan Talvivaara Sotkamo Oy:n alueelle varastoitujen vesien, jätevesien ja kierrätysliuoksen asianmukaisen käsittelyn turvaaminen ja ympäristövahinkojen estäminen valtion varoin on konkurssilain 11 luvun 1 §:n mukainen erityinen syy siirtyä konkurssissa julkisselvitykseen.

Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksessä yhtiön jo aloitettu konkurssimenettely jatkuu keskeytyksettä. Julkisselvitys tapahtuu konkurssiasiamiehen valvonnassa ja julkisselvityksen kustannukset hyväksyy konkurssiasiamies.

Pesänhoitajan ja velkojien päätösvalta konkurssihallinnossa on lakannut julkisselvityksen aloittamispäätöksen myötä. Julkisselvityksessä olevan konkurssipesän hallintoa hoitaa ja päätösvaltaa käyttää julkisselvittäjä. Konkurssiasiamies on 1.12.2014 määrännyt julkisselvittäjäksi asianajaja Jari Salmisen Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä.

Julkisselvitykseen on siirrytty viime vuosina keskimäärin 80 konkurssissa vuosittain. Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvitys on kuitenkin selvästi laajin julkisselvitys tähänastisista. Ympäristöriskit ovat muodostaneet erityisen syyn siirtyä julkisselvitykseen kolmasti aikaisemmin. Nämä julkisselvitykset on aloitettu vuosina 2013 - 2014.

Lisätiedot: konkurssiasiamies Helena Laine, puh. 02956 65102.