Konkurssiasiain neuvottelukunta laati muistion oikeusministeriölle konkurssilain muutostarpeista

Julkaistu 16.12.2014

Konkurssiasiain neuvottelukunta on kartoittanut konkurssilain muutostarpeita. Neuvottelukunta katsoi tarkastelun aiheelliseksi nyt, kun konkurssilaki on ollut voimassa kymmenen vuotta. Tarkastelutarpeen ajankohtaisuutta lisää se, että neuvoston asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä on muutostyön kohteena ja muutokset aiheuttanevat muutoksia kansalliseen lainsäädäntöömme. Tässä yhteydessä konkurssilain tarkastaminen muiltakin osin olisi luontevaa. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan tärkeimmät muutostarvekokonaisuudet liittyvät konkurssin velkaselvittelyyn ja ympäristövastuisiin konkurssissa.

Lisätiedot:

Sami Uoti, asianajaja, konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, puhelin: 09 686 0650, sähköposti: sami.uoti@usco.fi

Marina Vatanen, konkurssiylitarkastaja, konkurssiasiain neuvottelukunnan sihteeri, puhelin: 02956 65107, sähköposti: marina.vatanen@oikeus.fi

Liitetiedostot