Konkurssiasiain neuvottelukunta on päivittänyt pesäluettelosuositusta.

Julkaistu 13.11.2014

Konkurssiasiain neuvottelukunta on päivittänyt pesäluettelosuositusta.

Keskeisin suositukseen tehty muutos koskee konkurssivelallisen itsekriminointisuojan huomioon ottamista pesäluettelon laadinnassa. Myös suosituksen liitteenä olevaan pesäluettelomalliin on otettu itsekriminointisuojaa koskevia kohtia.

Lisäksi neuvottelukunta on täsmentänyt pesäluettelon julkisuutta ja velallispiirin mahdollista laajentamista koskevia suosituksen kohtia. Suositukseen on tehty myös muita täsmennyksiä ja lisäyksiä.

Uusi pesäluettelosuositus on hyväksytty konkurssiasiain neuvottelukunnan kokouksessa 29.9.2014.