Aloitettujen konkurssien ja yrityssaneerausten määrät pienessä laskussa

Julkaistu 1.7.2014

Kesäkuussa 2014 asetettiin 202 velallista konkurssiin ja aloitettiin 39 yrityssaneerausmenettelyä.

Konkurssimenettelyt

Kesäkuussa aloitettiin 202 velallista koskevaa konkurssimenettelyä. Vuosi sitten kesäkuussa 2013 konkursseja alkoi 196, eli lisäystä on 6 kpl / 3 prosenttia.

Ensimmäinen puolivuotiskausi osoittaa kuitenkin aloitettujen konkurssien kokonaismäärän vähentyneen. Tammi-kesäkuun 2014 aikana aloitettiin yhteensä 1 142 konkurssia, mikä on 16 kpl (1,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla konkursseja alkoi 1 158 kpl.

Yrityssaneerausmenettelyt

Kesäkuussa aloitettiin 39 yrityssaneerausmenettelyä. Vuoden 2013 kesäkuussa alkaneiden menettelyiden määrä oli 30, eli lisäystä vuodentakaiseen on 9 kpl / 30 prosenttia.

Alkuvuonna aloitettujen yrityssaneerausmenettelyjen kokonaismäärä on kuitenkin vähentynyt. Tammi-kesäkuun 2014 aikana aloitettiin yhteensä 166 yrityssaneerausmenettelyä. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yrityssaneerausmenettelyjä alkoi 189. Vähennys on siten 23 kpl / 12 prosenttia.

Tietoa 30.6.2014 vireillä olevista menettelyistä

Suomessa oli 30.6.2014 vireillä kaikkiaan 3 781 konkurssimenettelyä ja 231 yrityssaneerausmenettelyä.

Vanhin vireillä oleva konkurssi on aloitettu vuonna 1991 eli on kestänyt tähän mennessä 23 vuotta. Yli kymmenen vuotta vanhoja konkursseja on vireillä 154 kpl (4 prosenttia kaikista) ja yli viisi vuotta vanhoja 484 kpl (12,8 prosenttia kaikista). Konkurssin päättyminen voi viivästyä esimerkiksi omaisuuden realisointiin tai oikeudenkäyntien kestoon liittyvistä syistä.

Vireillä olevista konkursseista on julkisselvityksessä 447 kpl (11,8 prosenttia kaikista). Julkisselvityksessä konkurssimenettelyä on erityisestä syystä jatkettu valtion kuluvastuulla.

Vanhimmat vireillä olevat yrityssaneerausmenettelyt on aloitettu tammikuussa 2013 (2 kpl). Jos edellytykset täyttyvät, menettely päättyy saneerausohjelman vahvistamiseen. Saneerausohjelma kes

tää yleensä useita vuosia.

Lisätiedot:

Konkurssiasiamiehen toimisto

Konkurssiasiamies Helena Laine, puh. 029 56 65 102

Konkurssiylitarkastaja Mika Heinonen, puh. 029 56 65 109

Tiedot perustuvat Konkurssiasiamiehen toimiston Kosti-tiedonhallintajärjestelmään.