Konkurssiasiamiehen toimiston uudet internetsivut on julkaistu

Julkaistu 18.6.2014  Päivitetty 26.6.2014

Konkurssiasiamiehen toimiston uudistetut internetsivut on 12.6.2014 julkaistu osoitteessa www.konkurssiasiamies.fi.

Uudistuksella on selkeytetty sivujen ulkoasua ja mukaan on otettu uusia kokonaisuuksia. Internetsivujen uudistus liittyy oikeusministeriön hallinnonalan verkkosivujen kehittämishankkeeseen, jossa hallinnonalan internet-sivuja on uudistettu ulkoasultaan aiempaa yhtenäisemmiksi.

Konkurssiasiamiehen toimiston uusituilta sivuilta löytyvät luonnollisesti edelleen samat osiot kuin aikaisemmiltakin sivuilta, nyt aikaisempaa selkeämmin.

Uusia osioita sivuilla ovat mm. konkurssiasiamiehen kirjoittama Konkurssin partaalla –blogi. Ensimmäisessä blogikirjoituksessaan konkurssiasiamies Helena Laine käsittelee kansainvälisiä aiheita otsikolla Pää pystyssä kansainvälisissä kuvioissa.

Lisäksi uusituilla sivuilla on julkaistu konkurssiasiamiehen konkurssiasioissa ja yrityssaneerausasioissa antamat keskeisimmät kannanotot vuodesta 2005 alkaen. Uusia kannanottoja lisätään sivuille sitä mukaa kun niitä annetaan. Internetsivuilta löytyvät myös konkurssiasiamiehen lausunnot ja lainsäädäntöaloitteet –osio.