Konkurssiasiamiehen ja Konkurssiasiain neuvottelukunnan lainsäädäntöaloite ympäristövastuusta konkursseissa

Julkaistu 13.2.2014  Päivitetty 11.6.2014