Kostista kysyttyä

Katso käyttöoikeuksien perustaminen ja hallinta.pdf (pdf, 0.01 Mt) Osapuolitietojen merkitseminen (pdf, 0.01 Mt) Asiakirjojen ja metatietojen tallentaminen (pdf, 0.01 Mt) Asiakirjojen toimittaminen menettelyn osapuolille (pdf, 0.01 Mt)

KATSO KÄYTTÖOIKEUKSIEN PERUSTAMINEN JA HALLINTA

Kysymys: Olen Katso pääkäyttäjänä luonut työntekijälleni Katso-alitunnisteen, jonka hän on vahventanut Katso-tunnisteeksi. Työntekijä ei ole päässyt kirjautumaan Kostiin, vaan Katso ilmoittaa ’’access denied ’’. Mitä minun pitäisi tehdä?

Vastaus: Todennäköisesti organisaatiosi y-tunnukselle ei ole otettu käyttöön oikeusministeriön KOSTI – konkurssit ja yrityssaneeraukset asiointipalvelua tai palvelu on otettu käyttöön, mutta työntekijälle ei ole myönnetty valtuutusta Kostin käyttäjäksi.

Toimenpiteet: 1) Ota Kosti organisaatiosi käyttöön konkurssiasiamiehen toimiston internetsivuilla olevan Katso-ohjeen kohdassa 3 olevan linkin ohjeita seuraten. 2) Valtuuta työntekijä Kostin käyttäjäksi ohjeen kohdassa 4 olevan linkin ohjeiden mukaisesti.

Kysymys: Katso-käyttäjätunnukseni on lukittu. Miten saan sen avattua uudelleen? Entä mistä saan uuden salasanan, jos vanha on unohtunut?

Vastaus: Katso-tunnuksia ei voi hallinnoida Kostissa vaan niiden hallinnointi tapahtuu Katso-palvelussa, jonka internetosoite on https://yritys.tunnistus.fi/. Katso-palvelun etusivun vasemmassa laidassa on linkki Tunniste lukossa/Salasana unohtunut? Lukitun tunnisteen voi avata ja salasanan uusia seuraamalla linkistä avautuvaa ohjetta.

Kysymys: Haluaisin kirjautua Kostiin ja katsella asiakirjoja eräässä konkurssissa, jossa olen velkoja. Miten Kostiin kirjaudutaan?

Vastaus: Kostiin kirjautuminen tapahtuu internetsivulla https://kosti.oikeus.fi. Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista. Yritykset ja henkilöt, joilla on y-tunnus, tunnistautuvat Kostiin verohallinnon tuottaman Katso-tunnistautumispalvelun tunnuksilla. Tarkemmat ohjeet Katso-tunnusten hankkimisesta ja Kosti-asiointipalvelun käyttöönotosta löytyvät konkurssiasiamiehen kotisivulta www.konkurssiasiamies.fi/Kosti/Kostin käyttöönotto/Katso-ohje.

Luonnolliset henkilöt, joilla ei ole y-tunnusta, kirjautuvat Kostiin pankkitunnuksillaan Vetuma –tunnistautumispalvelulla.

Kummassakin tunnistautumistavassa pääsy tietyn konkurssimenettelyn tietoihin edellyttää lisäksi sitä, että pesänhoitaja on tallentanut velkojan Kostissa asianosaiseksi tähän konkurssiin ja kirjannut velkojan tietoihin tämän y-tunnuksen tai henkilötunnuksen.

Kysymys: Olen velkojana eräässä konkurssissa. Kirjauduin Kostiin ja yritin etsiä konkurssin tietoja. En löytänyt tätä konkurssia Kostista. Mitä minun pitäisi tehdä, että saisin konkurssin ja sen asiakirjat näkyviin?

Vastaus: Velkojan käyttöoikeus tiettyyn konkurssimenettelyyn edellyttää sitä, että velkoja on merkitty velkojaksi Kostissa tähän konkurssiin. Velkoja ei voi itse merkitä Kostissa itseään velkojaksi konkurssiin (tai yrityssaneerausmenettelyyn) vaan sen voi tehdä ainoastaan pesänhoitaja (tai selvittäjä yrityssaneerauksessa). Tämä johtuu siitä, että Kostissa olevat asiakirjat ovat tarkoitettu vain ko. konkurssimenettelyn asianosaisten tietoon ja pesänhoitajan on voitava varmistaa, että vain asianosaisilla on käyttöoikeus tähän konkurssimenettelyn.

Pesänhoitajan tulee oma-aloitteisesti merkitä Kostiin suurimmat velkojat. Muu velkoja merkitään Kostiin yleensä vain asianomaisen velkojan pyynnöstä. Teidän tulee siten ottaa yhteys pesänhoitajaan ja pyytää, että teidät merkitään Kostiin velkojaksi ko. konkurssimenettelyyn. Merkitsemistä varten teidän tulee ilmoittaa pesänhoitajalle velkojan nimi, sähköpostiosoite ja y-tunnus. Jos teillä ei ole y-tunnusta, pesänhoitajalle ilmoitetaan henkilötunnus.

OSAPUOLITIETOJEN MERKITSEMINEN

Kysymys: Toimin pesänhoitajana ja olen tallentamassa Ely-keskuksen velkojaksi, mutta en tiedä oikeaa y-tunnusta. Onko jokaisella Ely-keskuksella oma y-tunnus?

Vastaus: Kaikilla Ely-keskuksilla on sama y-tunnus: 2296962-1

Kysymys: Merkitseekö pesänhoitaja yhteisön konkurssissa osapuolitietoihin velalliseksi velallisyhteisöä edustavan luonnollisen henkilön?

Vastaus: Ei merkitse. Jos pesänhoitaja velallisen edustajan pyynnöstä merkitsee yhteisömuotoisen velallisen Kostiin, velallisen nimeksi merkitään yhteisön nimi.

Kysymys: Miten yhteisömuotoinen velallinen voi kirjautua Kostiin?

Vastaus: Jos yhteisömuotoisella velallisella on ollut käytössään Katso-tunnisteet, pesänhoitaja voi ottaa tunnisteet käyttöönsä ja luoda/muuttaa Katso-palvelussa velallisen edustajan käyttöoikeuden Kosti-järjestelmän käyttäjäksi.

Vaihtoehtoisesti pesänhoitaja voi merkitä Kostin osapuolitiedoissa velallisyhtiölle velallisen edustajan henkilötunnuksen, jonka jälkeen velallisen edustaja voi kirjautua Kostiin velallisena omilla pankkitunnuksillaan.

Kysymys: Mistä voin selvittää velkojan y-tunnuksen?

Vastaus: Velkojan y-tunnuksen näkee yleensä velkojan laskusta tai kirjelomakkeelta. Yrityksen ja kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan y-tunnuksen voi myös hakea Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Palvelun internetosoite on www.ytj.fi .Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä.

Epäselvissä tilanteissa velkojan y-tunnus on syytä kysyä suoraan velkojalta.

Kysymys: Merkitäänkö ulkomainen velkoja Kostiin?

Vastaus: Ulkomainen velkoja ei voi käyttää Kostia, koska tunnistautumiseen tarvitaan suomalainen y-tunnus. Ulkomainen velkoja ei siis pääse näkemään Kostissa olevia tietoja eikä asiakirjoja. Jos pesänhoitaja haluaa käyttää Kostia vain viestien ja liitetiedostojen lähettämiseen ulkomaiselle velkojalle, pesänhoitaja voi merkitä Kostiin ulkomaisen velkojan nimen ja sähköpostiosoitteen ja lähettää tälle viestejä tavalliseen tapaan.

Jos ulkomainen velkoja käyttää suomalaista asiamiestä, ulkomaisesta velkojasta merkitään Kostiin nimi ja tälle tallennetaan Kostissa asiamieheksi velkojan käyttämä asiamies. Asiamiehestä merkitään Kostiin vastaavat tiedot kuin suomalaisesta velkojasta.

Kysymys: Lähettääkö Kosti aina velkojalle sähköpostiviestin siitä, että velkoja on merkitty osapuoleksi uuteen konkurssimenettelyyn?

Vastaus: Kun pesänhoitaja tallentaa Kostiin samanaikaisesti sekä velkoja nimen että sähköpostiosoitteen. Kosti lähettää automaattisesti sähköpostisoitteeseen viestin velkojan liittämisestä ko. konkurssiin.

Jos puolestaan pesänhoitaja tallentaa ensin velkojan nimen ja käy myöhemmin lisäämässä velkojan tietoihin sähköpostiosoitteen, Kosti ei lähetä ilmoitusta velkojalle.

Kysymys: Toimin pesänhoitajana ja velkoja on pyytänyt minua merkitsemään poissaolotilanteiden varalta yhteystietoihinsa kahden eri henkilön sähköpostiosoitteet. Voiko Kostiin tallentaa velkojan yhteystietoihin useita eri sähköpostiosoitteita?

Vastaus: Ei voi. Kostiin voi merkitä velkojalle vain yhden sähköpostiosoitteen, johon Kostista lähetettävät viestit lähetetään. Velkoja voi käyttää Kostissa organisaatiosähköpostiosoitettaan, jota seurataan yksittäisten työntekijöiden poissaoloista riippumatta. Jos velkoja haluaa käyttää Kostissa työntekijän henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, poissaolotilanteita varten varahenkilölle tulee myöntää oikeus lukea poissa olevan sähköpostit.

Kysymys: Olen ottamassa Kostia käyttöön ja olen tunnistautunut Kostiin Katso-tunnuksilla. Kun yritän tallentaa sähköpostiosoitteeni omiin käyttäjätietoihini, ohjelma ilmoittaa, että sähköpostiosoite on jo käytössä, eikä päästä minua eteenpäin. Mitä minun pitäisi tehdä saadakseni Kostin käyttöön?

Vastaus: Todennäköisesti sama sähköpostiosoite on merkitty osoitteeksenne, jos olette yrittänyt tunnistautua Kostiin Vetuma- eli pankkitunnuksilla. Toisaalta on mahdollista, että sama sähköpostiosoite on merkitty Kostissa myös jonkun muun samassa organisaatiossa Kostin käyttöön valtuutetun henkilön sähköpostiosoitteeksi tämän käyttäjätietoihin. Jos haluatte juuri tämän osoitteen merkittäväksi käyttäjätietoihinne, sähköpostiosoite tulee poistaa siitä käyttäjäprofiilista, jossa se on jo käytössä. Vaihtoehtoisesti voitte tallentaa omiin käyttäjätietoihinne jonkin muun sähköpostiosoitteen.

Käyttäjätietoihin merkitty sähköpostiosoite ei siirry osapuolitietoihinne yksittäisissä konkurssi- tai saneerausmenettelyissä eikä Kosti-järjestelmä tai sen käyttäjä lähetä viestejä käyttäjätietoihin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Tästä syystä käyttäjätietoihin voi merkitä myös keinotekoisen sähköpostiosoitteen.

ASIAKIRJOJEN JA METATIETOJEN TALLENTAMINEN

Kysymys: Olen nyt Kostin käyttöönottovaiheessa tallentamassa asiakirjoja jo pitkään vireillä olleisiin konkurssipesiin. Tallennanko myös näissä pesissä kaikki metatiedot Kostiin?

Vastaus: Kyllä. Metatiedot tallennetaan kaikkiin Kostissa oleviin konkurssi- ja yrityssaneeraus-menettelyihin, jotka ovat olleet vireillä 1.1.2013 jälkeen. Tallennettavaksi tulevat siis myös menettelyn alkuvaiheeseen liittyvät metatiedot, kuten pesäluetteloarvot, työntekijöiden määrä ja toimiala.

Kysymys: Kostissa ollut konkurssi hävisi konkurssilistauksestani konkurssin rauettua. Minun pitäisi tallentaa Kostiin vielä joitakin tähän pesään liittyviä asiakirjoja ja metatietoja. Miten voin palauttaa pesän takaisin Kostiin.

Vastaus: Kun konkurssi tai saneerausmenettely päättyy, sitä käsitellään myös Kostissa päättyneenä. Menettelyä ei päättymisen myötä poisteta Kostista vaan ainoastaan sen tila muuttuu. Menettelyyn voi edelleen lisätä asiakirjoja ja metatietoja. Menettely ei kuitenkaan löydy pesänhoitajan konkurssilistauksesta, koska siihen tuodaan vain vireillä olevat menettelyt. Päättyneitä menettelyjä voi hakea konkurssihaku ja yrityssaneeraushaku –toiminnolla valitsemalla hakulomakkeen Tila -kentässä vaihtoehdon päättynyt.

Kysymys: Kuinka kauan asiakirjoja säilytetään Kostissa?

Vastaus: Menettelyn tietoja ja asiakirjoja säilytetään Kostissa koko menettelyn ajan ja vielä 10 vuotta menettelyn päättymisestä riippumatta siitä, miten menettely on päättynyt. Esimerkiksi täysimittaisen konkurssin asiakirjoja ja tietoja säilytetään 10 vuotta lopputilityksen hyväksymispäivästä. Jos saneerausmenettelyssä on vahvistettu saneerausohjelma, asiakirjoja ja tietoja säilytetään 10 vuotta valvojan loppuselonteon päivämäärästä tai mahdollisesta ohjelman raukeamisesta.

Asiakirjat ja tiedot ovat Kostissa kaikkien osapuolten käytettävissä koko säilytysajan.

Kysymys: Kosti-järjestelmä lähetti pesänhoitajalle sähköpostilla ilmoituksen, jonka mukaan velallisselvitystä ei ole tallennettu Kostiin määräajassa. Tuomioistuin oli pidentänyt velallisselvityksen määräaikaa, mutta Kostissa velallisselvityksen määräpäivänä näkyi edelleen alkuperäinen määräpäivä. Miten pesänhoitaja saa merkityksi Kostiin velallisselvityksen siirretyn määräpäivän?

Vastaus: Velallisselvityksen määräpäivä siirtyy automaattisesti tuomioistuimen tietojärjestelmästä Kostiin. Jos uusi määräpäivä jää erehdyksessä merkitsemättä tuomioistuimen tietojärjestelmään, tieto määräajan pidentämisestä ei välity Kostiin. Tässä tilanteessa pesänhoitaja voi joko itse tallentaa Metatiedot –välilehdellä velallisselvityksen uuden määräpäivän Kostiin tai pyytää tuomioistuinta tallentamaan uuden määräpäivän omaan tietojärjestelmäänsä. Tuomioistuimen järjestelmään tallennettu tieto siirtyy Kostiin tallentamispäivää seuraavana päivänä.

Tieto Kostin lähettämästä ilmoituksesta ei välity menettelyn muille osapuolille tai konkurssiasiamiehelle.

ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN MENETTELYN OSAPUOLILLE

Kysymys: Meneekö Kostiin tallennettu asiakirja, esimerkiksi raukeamishakemus, tiedoksi käräjäoikeudelle?

Vastaus: Ei mene. Pesänhoitaja ja selvittäjä lähettävät hakemukset ja muut asiakirjat entiseen tapaan suoraan käräjäoikeudelle. Kostin käyttäjiä ovat vain pesänhoitaja, selvittäjä, velkojat, velallinen ja konkurssiasiamies.

Kysymys: Pitääkö pesänhoitajan ja selvittäjän lähettää Kostiin tallennettu asiakirja erikseen konkurssiasiamiehelle?

Vastaus: Ei pidä. Riittää, että asiakirja, joka tulee toimittaa konkurssiasiamiehelle, tallennetaan Kostiin.

Kysymys: Voiko pesänhoitaja ja selvittäjä toimittaa Kostin kautta velkojalle ja velalliselle sellaisen asiakirjan, joka lain mukaan pitää heille toimittaa?

Vastaus: Asiakirja voidaan toimittaa Kostista menettelyn osapuolelle kahdella eri tavalla, joko välittämällä osapuolelle sähköpostilla linkki asiakirjaan tai lähettämällä asiakirja osapuolelle sähköpostin liitetiedostona.

Linkin käyttäminen edellyttää sitä, että osapuoli voi kirjautua Kostiin. Kostiin tallennettu, linkkinä välitetty asiakirja katsotaan toimitetuksi osapuolelle, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Osapuoli on merkitty Kostiin
  • Osapuolen y-tunnus tai henkilötunnus on merkitty Kostiin
  • Osapuolen sähköpostiosoite on merkitty Kostiin
  • Pesänhoitaja/selvittäjä lähettää Kostista osapuolelle linkin sisältävän sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että ao. asiakirja on tallennettu Kostiin.

Liitetiedoston lukeminen ei edellytä osapuolelta Kostiin kirjautumista. Kostista liitetiedostona lähetetty asiakirja katsotaan toimitetuksi osapuolelle, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Osapuoli on merkitty Kostiin
  • Osapuolen sähköpostiosoite on merkitty Kostiin
  • Pesänhoitaja/selvittäjä lähettää Kostista osapuolelle sähköpostiviestin, jonka liitteenä asiakirja on.

On huomattava, että pesänhoitaja/selvittäjä ei voi hakea liitetiedostoa Kostista, vaan se haetaan lähettäjän omasta tietojärjestelmästä.


 
Julkaistu 12.9.2018