Kosti-tiedonhallintajärjestelmä

Kosti – konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä

Kosti on pesänhoitajien, selvittäjien, velkojien, velallisten ja konkurssiasiamiehen toimiston sähköinen työväline konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa.

Kostin tavoitteena on 1) tehostaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjä 2) parantaa asianosaisten tiedonsaantia ja asiakirjahallintaa 3) kehittää sähköistä asiointia ja 4) tuottaa tietoa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen tulosten ja taloudellisen vaikutusten seurantaa varten.

 
Julkaistu 12.9.2017