Konkurssiasioissa kysyttyä

Kysyttyä 1: Pesänhoitajan palkkio täysimittaisen konkurssin 1. vaiheessa Kysyttyä 2: Kirjanpitokustannukset massavelkana Kysyttyä 3: Pesänhoitajaehdokkaan selvitys palkkioperusteista Kysyttyä 4: Tilintarkastajan esteellisyys Kysyttyä 5: Ennakonpidätysten kuittaaminen verosaatavaa vastaan Kysyttyä 6: Konkurssipesän suorittama realisointi ja luovutusvoittovero Kysyttyä 7: Myöhästynyt valvonta jälkivalvontana Kysyttyä 8: Rikosasian ajaminen konkurssin päätyttyä Kysyttyä 9: Eurooppalaisen yrityksen sivuliikkeen konkurssi Kysyttyä 10: Kirjanpitoaineiston luovuttaminen konkurssipesälle Kysyttyä 11: Rakennuslan yleisten sopimusehtojen (YSE) 1998 sitovuus urakoitsijan konkurssissa Kysyttyä 12: Vastuu konkurssiasiassa perittävästä tuomioistuinmaksusta Kysyttyä 13: Velallisen oikeus jatkaa oikeudenkäyntiä konkurssin päätyttyä Kysyttyä 14: Tietoliikenne- ja puhelinyhteydet konkurssin alkamisen jälkeen Kysyttyä 15: Osakeyhtiöön jääneet varat konkurssin raukeamisen jälkeen
 
Julkaistu 19.12.2017