Julkaistut vastaukset toimenpidepyyntöihin

2018

KAM 2018 -1 - Sivulliselle kuuluva omaisuus - Omaisuuden hävittäminen

2016

KAM 2016-1 - Konkurssitakaisinsaantiin liittyvä arvointi ja siitä ilmoittaminen velkojille

2015

KAM 2015-4 - Velallisen myötävaikutusvelvollisuus – Konkurssipesän haltuunotto KAM 2015-3 - Realisointi – Konkurssipesään kuuluva omaisuus – Pesänhoitajan esteellisyys KAM 2015-2 - Vuosiselonteko - Kosti KAM 2015-1 - Ympäristövastuu – Julkisselvitys

2014

KAM 2014-1 - Pesänhoitajan esteellisyys

2013

KAM 2013-7 - Konkurssin raukeaminen - Jälkiselvitys KAM 2013-6 - Konkurssivalvonta - Riitautus KAM 2013-5 - Realisointi - Tarjouksen hylkääminen KAM 2013-4 - Pesänhoitajan palkkio - Päätösvallan käyttäminen

2012

KAM 2012-8 - Pesäluettelo - Velkojainkokous - Päätösvallan käyttäminen KAM 2012-7 - Asiakirjan julkisuus KAM 2012-6 - Sivullisen omaisuus

2011

KAM 2011-8 - Velkojainkokous - Pesänhoitajan palkkio KAM 2011-7 - Konkurssipesään kuuluva omaisuus – Oikeudenkäynti - Sovinto – Velallisen torjuntavakuus KAM 2011-6 - Pesänhoidon julkisuus – Velkojan tiedonsaantioikeus - Rikosilmoitus KAM 2011-5 - Konkurssin raukeaminen KAM 2011-4 - Konkurssin raukeaminen - Konkurssivalvonta KAM 2011-3 - Konkurssipesään kuuluva omaisuus - Tytäryhtiö KAM 2011-2 - Sopimuksen jatkuminen – Kirjanpito – Sähköinen kirjanpitopalvelu KAM 2011-1 - Asiakirjan julkisuus – Velkojan tiedonsaantioikeus

2010

KAM 2010-3 - Päätösvallan käyttäminen – Oikeudenkäynti KAM 2010-2 - Päätösvallan käyttäminen – Oikeudenkäynti KAM 2010-1 - Konkurssivalvonta – Valvonnan tarkastaminen

2009

KAM 2009-2 - Pesänhoitajan palkkio KAM 2015-2 Vuosiselonteko - Kosti KAM 2009-1 - Päätösvallan käyttäminen – Velkojainkokous - Muutoksenhakuohjaus

2008

KAM 2008-6 - Velallisen posti KAM 2008-5 - Pesänhoidon julkisuus – Tv-haastattelu KAM 2008-4 - Realisointi - Asiakirjadokumentaatio KAM 2008-3 - Pesänhoitajan myötävaikutusvelvollisuus KAM 2008-2 - Päätösvallan käyttäminen – Velkojainkokous - Muutoksenhakuohjaus KAM 2008-1 - Lopputilitys – Ilmoitus konkurssin päättymisestä

2007

KAM 2007-7 - Velallisen kohtelu - Velallisen myötävaikutusvelvollisuus KAM 2007-6 - Päätösvallan käyttäminen - Erityistarkastus KAM 2007-5 - Realisointi – Pesänhoitajan lähipiiri KAM 2007-4 - Konkurssipesän haltuunotto KAM 2007-3 - Päätösvallan käyttäminen - Velkojainkokous KAM 2007-2 - Realisointi - Pesänhoitajan avustaja KAM 2007-1 - Velallisen kohtelu

2006

Ei julkaistuja vastauksia toimenpidepyyntöihin

2005

KAM 2005-2 - Asiakirjan julkisuus - vuosiselonteko KAM 2005-1 - Päätösvallan käyttäminen - Oikeudenkäynti
 
Julkaistu 6.5.2020