Etusivu » Kannanotot saneerausasioissa » Saneerausasioissa kysyttyä » Saneerausasioissa kysyttyä 2

Saneerausasioissa kysyttyä 2: Kirjanpidon laatimisesta aiheutuneen saatavan maksaminen yrityssaneerauksessa

Kysymys:
Voiko velallinen maksaa ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa syntyneen, kirjanpidon laatimisesta aiheutuneen saatavan hakemuksen vireille tulon jälkeen tai saneerausmenettelyn aikana?

Vastaus:
Kirjanpitokuluja, kuten muitakin saneerausvelkoja voidaan maksaa hakemuksen vireille tulon jälkeen ennen menettelyn alkamista, jos väliaikaista maksukieltoa ei ole määrätty. Väliaikaisen maksukiellon voimassa ollessa tai menettelyn alettua kirjanpidon laatimisesta aiheutunutta saneerausvelkaa ei saa maksaa.

Jos kirjanpidon laatimisesta aiheutunut kirjanpitäjän saatava on vähäinen, saatava voidaan maksukiellosta huolimatta maksaa selvittäjän päätöksellä YSL 18 § 2 momentin 4 kohdan nojalla yhdessä muiden vähäisten saatavien kanssa.

YSL 53 § 1 momentin 5 kohdan mukaan saneerausohjelmaa ei voida vahvistaa, jos velkoja saattaa todennäköiseksi, että hänelle ohjelman mukaan tuleva suoritus olisi arvoltaan pienempi kuin mitä hän saisi velallisen konkurssissa. Kahden kuukauden aikaan ennen konkurssin alkamista kohdistuva kirjanpidon laatimisesta aiheutunut saatava on KonkL 16 luvun 2 § 2 momentin mukaan konkurssipesän massavelkaa ja tulisi siten maksetuksi velallisen täysimittaisessa konkurssissa. Jos saneerausmenettelyssä laadittavan konkurssivertailun mukaan velallisen varat riittäisivät massavelkojen maksuun konkurssissa, em. kirjanpitosaatavaa ei voida saneerausmenettelyssä leikata. Saneerausohjelmassa tälle kirjanpitosaatavalle on määrättävä maksettavaksi täysi suoritus, muutoin velkojan asema olisi huonompi kuin konkurssissa.

 
Julkaistu 19.5.2014