Etusivu » Kannanotot saneerausasioissa » Saneerausasioissa kysyttyä » Saneerausasioissa kysyttyä 1

Saneerausasioissa kysyttyä 1: Saneerausohjelmassa järjesteltävät saneerausvelat

Kysymys:
Miten saneerausvelka määräytyy 1.6.2007 jälkeen vireille tulleiden saneeraushakemusten perusteella aloitetuissa saneerausmenettelyissä?
Mitä velkoja voidaan maksaa saneeraushakemuksen vireilletulon ja saneerausmenettelyn aloittamisen välisenä aikana?

Vastaus:
Yrityksen saneerauksesta annettua lakia (47/1993, jälj. YSL) muutettiin 1.6.2007 voimaan tulleella lailla (247/2007). YSL 3.1 §:n 5 kohdan mukaan saneerausvelalla tarkoitetaan kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireilletuloa. Saneeraushakemuksen vireilletulosta ei aiheudu muita oikeusvaikutuksia. Hakemuksen vireilletulo ei siis rajoita velkojien oikeuksia. Saneerausvelkoja koskevat maksu- ja perintärajoitukset (YSL 17, 19 ja 21 §) tulevat voimaan vasta saneerausmenettelyn alkaessa, jollei tuomioistuin sitä ennen ole hakijan tai velallisen vaatimuksesta määrännyt väliaikaisia kieltoja (YSL 22 §). Vireillä olevan saneeraushakemuksen ja siihen annettavan ratkaisun välisenä aikana (ns. välitila) velallinen voi maksaa saneerausvelkojaan. Hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät ns. uudet velat on maksettava sitä mukaa kuin ne erääntyvät ja niitä ei järjestellä saneerausohjelmassa.

Saneerausohjelmassa järjesteltävät saneerausvelat määräytyvät lopullisesti sen mukaan, mitä on maksamatta saneerausmenettelyn alkaessa. Jos esimerkiksi vakuudeton velka on maksettu kokonaan välitilan aikana, niin vahvistetun ohjelman perusteella ei voida vaatia sitä osaa velan maksusta takaisin, joka muilta vakuudettomilta velkojilta leikataan.

On kuitenkin muistettava, että myös saneerausmenettelyn yhteydessä voidaan peräyttää ennen saneerausmenettelyn alkamista tehtyjä, velallisen omaisuutta koskevia oikeustoimia vastaavasti kuin konkurssin yhteydessä. Velan maksu voidaan vaatia palautetavaksi esimerkiksi, jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota velallisen varoihin nähden on pidettävä huomattavana (Laki takaisinsaannista konkurssipesään).

Saneerausvelan määrittelyä koskevan säännöksen muutoksen tarkoituksena on ollut se, että velallinen ei voi enää saneerausmenettelyä haettuaan velkaantua niin, että hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyvät velat järjesteltäisiin saneerausohjelmassa kuten tapahtui ennen lain muutosta.

 
Julkaistu 19.5.2014