”Vilpillisesti hoidettujen pesien määrä yllätti konkurssiasiamiehen”

Julkaistu 21.11.2018

21.11.2018 #17 Selailin mappeja, joihin on koottu vanhoja lehtileikkeitä. Kun konkurssiasiamiehen toimisto aloitti yli 23 vuotta sitten 1.3.1995, valvonta tuotti heti raflaavia otsikoita: "35 konkurssipesän hoitajalle potkut" (Ilta-Sanomat 22.5.1995) ja "Vilpillisesti hoidettujen pesien määrä yllätti konkurssiasiamiehen" (Aamulehti 14.5.1995). Valvontaviranomaisen puoleen käännyttiin ahkerasti.

Saamme konkurssiasiamiehen toimistoon edelleen yhteydenottoja, joiden perusteella ryhdymme toimiin. Ulkopuoliset impulssit ovat tärkeä osa onnistunutta valvontaa. Valitsemme lisäksi vuosittain valvontatyön painopistealueet, joihin liittyviä kysymyksiä selvitämme systemaattisemmin. Vuonna 2017 selvitimme syitä vähävaraisia konkurssipesiä koskevien menettelyjen pitkittymiseen. Tänä vuonna kohteena ovat olleet pesänhoitajien käytännöt niiden varojen käsittelyssä, joita ilmaantuu pesään konkurssin päättymisen jälkeen (ns. jälkiselvitys).

Havaintojen johdosta ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin asioiden saattamiseksi oikealle tolalle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hakemusta esteellisen pesänhoitajan vapauttamiseksi tai pesänhoitajan palkkion alentamiseksi taikka päätöstä konkurssipesän hallinnon tarkastuksesta. Pesänhoitajan toimien selvittämiseksi voidaan tarvita julkisselvitystä, ja ääritapauksessa seurauksena on tutkintapyynnön tekeminen pesänhoitajasta. Olemme lisäksi sopineet Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan kanssa ilmoittavamme lautakunnalle asianajajien ja ns. lupalakimiesten merkittävästä moitittavasta menettelystä, joka on johtanut konkurssiasiamiehen toimenpiteisiin.

Olemme olleet varsin tyytyväisiä siihen, että pesänhoidon tila on 23 vuodessa parantunut. Konkurssiasiamiehen toimiston vuosien aikana harjoittama valvontatyö, hyvän pesänhoitotavan kehittäminen neuvoin ja ohjein sekä konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset ovat tuottaneet tulosta. Onko kaikki kuitenkaan niin hyvin kuin on oletettu? Sitä voi kukin arvioida esimerkiksi kuluvan vuoden tapahtumien perusteella:

Pesänhoitaja toimii luottamukseen pohjautuvassa tehtävässä, johon kuuluu olennaisena osana konkurssipesän varoista huolehtiminen. Verrattuna esimerkiksi vuoden 1995 tilanteeseen epäselvyydet konkurssipesän varojen käytössä ja suoranaiset väärinkäytösepäilyt ovat olleet harvinaisia. Nyt meillä on kuitenkin parhaillaan vireillä selvitystyö useammassa konkurssissa, joissa viiden eri pesänhoitajan epäillään käyttäneen väärin pesän varoja.

Konkurssiasiamies on tänä vuonna hakenut kolmessa tapauksessa pesänhoitajan vapauttamista esteellisyyden vuoksi. Lisäksi pesänhoitajan menettelyyn kohdistuva selvitystarve on johtanut julkisselvityshakemukseen useassa tapauksessa. Uutta on se, että peräti kaksi pesänhoitajaa on tänä vuonna ryhtynyt omassa intressissään vastustamaan julkisselvitykseen siirtymistä, mikä on johtanut asian suulliseen käsittelyyn tuomioistuimessa. Konkurssiasiamiehen hakemus on molemmissa asioissa hyväksytty.

Todettakoon vielä, että teimme viime vuonna valvontalautakuntaan viisi ilmoitusta pesänhoitajien menettelystä. Yksi tehtävien laiminlyöntiä koskeva ilmoituksemme oli osaltaan perusteena asianajajan erottamiseen Asianajajaliitosta (ratkaisu ei ole lainvoimainen). Erään asianajajan vakavat laiminlyönnit viidessä eri konkurssipesässä johtivat valvontalautakunnassa 10 000 euron seuraamusmaksuun, joka on lautakunnan mukaan kaikkien aikojen suurin määrätty seuraamusmaksu. Kolmesta esteellisyyttä koskevasta ilmoituksesta kaksi johti varoitukseen ja yhdestä ei määrätty seuraamusta.

On todettava, että epäasiallisesti hoidettujen konkurssipesien määrä on päässyt jälleen yllättämään konkurssiasiamiehen. Edellä mainitut yksittäistapaukset ovat huolestuttavia, mutta ei pidä kuitenkaan vaipua synkkyyteen. Jatkamme valvontatyötä päättäväisesti. Valvontatoimenpiteitä tullaan jatkossakin kohdistamaan niihin olennaisiin asioihin, joilla saavutetaan todellista vaikuttavuutta hyvän pesänhoitotavan kehittämisessä ja valvonnassa.

_______________________________________________________________________________

Kesäkuun lopussa 2018 oli vireillä yli 3 100 konkurssia. Konkurssipesien pesänhoitajina toimi tuolloin yhteensä 390 henkilöä, joista ylivoimainen enemmistö on asianajajia. Pesänhoitajista 86 % oli miehiä ja 14 % naisia. _______________________________________________________________________________

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.