Tehtävät

Hyvän pesänhoitotavan kehittäminen

Konkurssiasiamiehen tehtävänä on aloittein, neuvoin ja ohjein edistää ja kehittää hyvää pesänhoitotapaa. Konkurssiasiamiehen apuna toimii konkurssiasiain neuvottelukunta, jonka antamilla suosituksilla on keskeinen asema hyvän pesänhoitotavan kehittämisessä.

Pesänhoitajien toiminnan valvominen

Konkurssiasiamies valvoo, että konkurssipesien pesänhoitajat toimivat lain ja hyvän pesänhoitotavan edellyttämällä tavalla. Konkurssiasiamies voi määrätä tehtäväksi konkurssipesän hallinnon, tilien ja toiminnan erityistarkastuksen. Jos konkurssiasiamies havaitsee väärinkäytöksiä tai laiminlyöntejä pesänhoitajan toimissa, hän voi esimerkiksi vaatia, että tuomioistuin vapauttaa pesänhoitajan tehtävästään. Tarvittaessa konkurssiasiamies voi kääntyä myös esitutkintaviranomaisen tai Suomen Asianajajaliiton puoleen.

Velallisen tilien ja toiminnan tarkastukset

Konkurssiasiamies voi tehdä tai teettää konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksia. Tarkastus voidaan määrätä tehtäväksi myös rauenneissa konkursseissa, joissa pesän varat eivät ole riittäneet konkurssimenettelyn jatkamiseen. Jos konkurssiasiamies havaitsee velallisen toiminnassa väärinkäytöksiä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen pesänhoitajalle, esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle.

Julkisselvitys

Konkurssiasiamies voi hakea tuomioistuimelta määräystä konkurssin jatkamisesta julkisselvityksenä, jos se on perusteltua pesän varojen vähäisyyden, velalliseen tai pesään kohdistuvan selvitystarpeen tai muun erityisen syyn vuoksi. Konkurssiasiamies määrää pesään julkisselvittäjän, joka konkurssiasiamiehen valvonnassa selvittää konkurssipesän. Julkisselvityksen kustannusten maksamisesta valtion varoista päättää konkurssiasiamies.

Yritysten saneerausmenettelyjen seuranta ja valvonta

Konkurssiasiamiehen tehtävänä on seurata myös yritysten saneerausmenettelyjen toimeenpanoa ja velkojatoimikunnan ohella valvoa, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti.

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta

Konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta yhteistyössä muiden viranomaistahojen kanssa.

Kansainväliset yhteydet

Konkurssiasiamiehen toimisto kuuluu jäsenenä konkurssivalvontaviranomaisten kansainväliseen yhdistykseen. International Association of Insolvency Regulators (IAIR) on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri maiden konkurssivalvontaviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

Yhdistyksen jäseniä ovat Australian, Englannin ja Walesin, Skotlannin, Hong Kongin, Irlannin, Jerseyn, Kanadan, Malesian, Singaporen, Suomen, Thaimaan, Intian, Uuden Seelannin, Yhdysvaltain, Kiinan ja Meksikon valvontaviranomaiset. 
Julkaistu 10.6.2014