Linkkejä

Konkurssilaki 20.2.2004/120

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä KOSTI

Maksukyvyttömyysrekisteri

Kuulutusrekisteri
Kuulutusrekisteri on valtakunnallinen ja sitä ylläpitää Oikeusrekisterikeskus. Rekisterin tarkoituksena on lisätä yleisten kuulutusten julkisuutta ja ajantasaisuutta sekä parantaa tietojen saatavuutta ja siten velkojien edunvalvontaa.

IAIR
International Association of Insolvency Regulators

Finlex
Oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

 
Julkaistu 12.4.2019