Uusimmat lausunnot ja lainsäädäntöaloitteet

Lausunnot

9.1.2019 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

9.1.2019 Lausunto Ek-LaV:lle konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.pdf (pdf, 4.81 Mt)

28.11.2018 Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

28.11.2018 Lausunto Ek-YmV:lle konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.pdf (pdf, 0.13 Mt)

9.7.2018 Lausunto Valtiovarainministeriölle Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää ym. koskeva HE-luonnos 9.7.2018 Lausunto VM:lle Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää ym. koskeva HE-luonnos.pdf (pdf, 0.15 Mt)

20.6.2017 Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle Ulosottotoimen rakenneuudistuksesta 20.6.2017 Lausunto VVVlle Ulosottotoimen rakenneuudistuksesta.pdf (pdf, 0.05 Mt)

19.4.2017 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta 19.4.2017 Lausunto Ek-LaVille Liiketoimintakiellosta annetun lain muuttaminen.pdf (pdf, 0.16 Mt)

23.3.2017 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle käräjäoikeusverkoston rakenneuudistuksesta 23.3.2017 Lausunto Ek-LaVille Käräjäoikeusverkoston rakenneuudistus.pdf (pdf, 0.08 Mt)

17.3.2017 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle konkurssilain ym. muuttamisesta uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen johdosta

17.3.2917 Lausunto Ek-LaVlle Konkurssilain ym. muuttaminen uudelleenlaaditun maksukyvyttömyyysasetuksen johdosta.pdf (pdf, 0.15 Mt)

13.3.2017 Lausunto Valtiovarainministeriölle Joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotuksesta 13.3.2017 Lausunto VMlle Joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotuksesta.pdf (pdf, 0.13 Mt)

28.2.2017 Lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle Ennaltaehkäisevästä yrityssaneerauksesta, toisesta mahdollisuudesta ja maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamisesta 28.2.2017 Lausunto Ek-TaVille Varhaisen vaiheen saneeraus.pdf (pdf, 0.16 Mt)

27.2.2017 Lausunto Apulaisoikeusasiamiehelle Konkurssipesän julkisselvittäjä ja julkisen hallintotehtävän hoitaminen 27.2.2017 Lausunto AOAlle Konkurssipesän julkisselvittäjä ja julkisen hallintotehtävän hoitaminen.pdf (pdf, 0.3 Mt)

22.2.2017 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle Ennaltaehkäisevästä yrityssaneerauksesta, toisesta mahdollisuudesta ja maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamisesta 22.2.2017 Lausunto Ek-Laville Varhaisen vaiheen saneeraus.pdf (pdf, 0.15 Mt)

30.12.2016 Lausunto Oikeusministeriölle Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista 30.12.2016 Lausunto OMlle Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista.pdf (pdf, 0.62 Mt)

31.10.2016 Lausunto Oikeusministeriölle Käräjäoikeusverkoston kehittämisestä 31.10.2016 Lausunto OMlle Käräjäoikeusverkoston kehittämisestä.pdf (pdf, 0.07 Mt)

16.9.2016 Lausunto oikeusministeriölle Uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista 16.9.2016 Lausunto OMlle Uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista.pdf (pdf, 0.23 Mt)

13.9.2016 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta 13.9.2016 Lausunto TEMlle Palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta.pdf (pdf, 0.28 Mt)

5.9.2016 Lausunto valtiovarainministeriölle Hallituksen esityksestä joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 5.9.2016 Lausunto VVMlle Hallituksen esityksestä joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.pdf (pdf, 0.32 Mt)

26.8.2016 Lausunto kilpailu- ja kuluttajavirastolle Konkurssiasiain neuvottelukunnan palkkiosuosituksesta ja asianajajalaitoksen edustuksesta 26.8.2016 Lausunto KKVlle Konkurssiasiain neuvottelukunnan palkkiosuosituksesta ja asianajajalaitoksen edustuksesta.pdf (pdf, 0.6 Mt)

6.5.2016 Lausunto oikeusministeriölle Komission kyselyyn tehokkaasta maksukyvyttömyys-järjestelmästä EUssa 6.5.2016 Lausunto OMlle Komission kysely tehokkaasta maksukyvyttömyysjärjestelmästä EUssa.pdf (pdf, 0.23 Mt)

10.2.2016 Lausunto oikeusministeriölle liiketoimintakieltolain muutosehdotuksesta 10.2.2016 Lausunto OMlle liiketoimintakieltolain muutosehdotuksesta.pdf (pdf, 0.22 Mt)

25.11.2015 Lausunto oikeusministeriölle maksuasetuksista 25.11.2015 Lausunto OMlle maksuasetuksista.pdf (pdf, 0.11 Mt)

28.8.2015 Lausunto oikeusministeriölle Oikeusministeriön asetuksesta oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista 28.8.2015 Lausunto OMlle Oikeusministeriön asetuksesta oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista.pdf (pdf, 0.12 Mt)

19.8.2015 Lausunto ympäristöministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle ympäristösuojelulain muuttamisesta 19.8.2015 Lausunto YMlle Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta.pdf (pdf, 0.18 Mt)

10.6.2015 Lausunto valtiovarainministeriölle Hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamiseksi 10.6.2015 Lausunto VMlle Hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamiseksi.pdf (pdf, 1.73 Mt)

22.5.2015 Lausunto oikeusministeriölle Käräjäoikeusverkoston kehittämisestä 22.5.2015 Lausunto OMlle Käräjäoikeusverkoston kehittämisestä.pdf (pdf, 0.13 Mt)

31.3.2015 Lausunto oikeusministeriölle Tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintö 4/2015 31.3.2015 Lausunto OMlle Tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintö.pdf (pdf, 0.12 Mt)

24.3.2015 Lausunto oikeusministeriölle Korkeimpien oikeuksien yhdistäminen

20.3.2015 Lausunto oikeusministeriölle Tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskeva selvitysmiesten arviomuistio

4.11.2014 Lausunto Ympäristöministeriölle toissijaisia ympäristövastuujärjestelmiä kehittävän työryhmän mietinnöstä. 4.11.2014 Lausunto YMlle Ympäristövastuujärjestelmä-mietintö.pdf (pdf, 0.12 Mt)

1.9.2014 Lausunto Valtiovarainministeriölle joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan erityislainsäädännön tarpeen arvioinnista. 1.9.2014 Lausunto VMlle Joukkolainanhaltijoiden edustaja.pdf (pdf, 0.28 Mt)

6.8.2014 Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamiseksi. 6.8.2014 Lausunto TEMlle Suoran lisäeläkejärjestelyn turvaaminen.pdf (pdf, 0.17 Mt)

3.6.2014 Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ym. muuttamiseksi. 3.6.2014 Lausunto STMlle SolvenssiII HE-luonnos.pdf (pdf, 0.05 Mt)

2.6.2014 Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä. 2.6.2014 Lausunto TEMlle Tilaajavastuu-mietinto.pdf (pdf, 0.16 Mt)

27.5.2014 Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle Maksukyvyttömyysasetuksen muuttamisesta (U-jatkokirje, U 1/2013 vp.)

27.5.2014 Lausunto Lvklle MKA U-jatko.pdf (pdf, 0.12 Mt)


Lainsäädäntöaloitteet

26.8.2016 Muistio Oikeusministeriölle konkurssilainsäädännön muutostarpeista 26.8.2016 Muistio OMlle Konkurssilainsäädännön muutostarpeista.pdf (pdf, 0.93 Mt)

27.11.2015 Aloite Komissiolle konkurssipesiin kuuluvien immatriaalioikeuksien myyntiin käytettävän portaalin luomiseksi 27.11.2015 Aloite Komissiolle.pdf (pdf, 0.12 Mt)

13.2.2014 Lainsäädäntöaloite yhdessä Konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa Oikeusministeriölle lainsäädännön selkeyttämiseksi ympäristövastuiden asemasta konkurssitilanteissa. 13.2.2014 Ls-aloite OM Ymparistovastuut konkurssissa.pdf (pdf, 0.19 Mt)

 
Julkaistu 18.1.2019