Sopimuksen jatkuminen

Julkaistut vastaukset toimenpidepyyntöihin

KAM 2011-2 - Sopimuksen jatkuminen - Kirjanpito - Sähköinen kirjanpitopalvelu

Konkurssiasioissa kysyttyä

Kysyttyä 11: Rakennusurakan yleisten ehtojen (YSE 1998) sitovuus urakoitsijan konkurssissa Kysyttyä 14: Tietoliikenne- ja puhelinyhteydet konkurssin alkamisen jälkeen
 
Julkaistu 14.5.2014