Oikeudenkäynti

Julkaistut vastaukset toimenpidepyyntöihin

KAM 2011-7 - Konkurssipesään kuuluva omaisuus - Oikeudenkäynti - Sovinto - Velallisen torjuntavakuus KAM 2010-3 - Päätösvallan käyttäminen - Oikeudenkäynti KAM 2010-2 - Päätösvallan käyttäminen - Oikeudenkäynti KAM 2005-1 - Päätösvallan käyttäminen - Oikeudenkäynti

Konkurssiasioissa kysyttyä

Kysyttyä 8: Rikosasian ajaminen konkurssin päätyttyä Kysyttyä 13: Velallisen oikeus jatkaa oikeudenkäyntiä konkurssin päätyttyä
 
Julkaistu 14.5.2014