Kannanotot saneerausasioissa

Tästä osiosta löytyvät julkaistut tiivistelmät konkurssiasiamiehen kannanotoista yrityssaneerausasioissa vuodesta 2005 alkaen. Kaikkia konkurssiasiamiehen kannanottoja ei julkaista, vaan julkaistut kannanotot on katsottu siten merkityksellisiksi, että niiden tuominen saneerausmenettelyn osapuolten tietoon on katsottu perustelluksi.

Tällä hetkellä julkaistut kannanotot muodostuvat muista kannanotoista saneerausasioissa (ml. kysymykset-palsta).

Kannanotot löytyvät vasemmalta palstalta kronologisessa järjestyksessä sekä lisäksi oikealta palstalta jaoteltuina asiasanoittain.

 
Julkaistu 22.7.2020