Esittely

Konkurssiasiamies on konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittava itsenäinen erityisviranomainen, joka toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä. Konkurssiasiamiehen toimistolla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Konkurssiasiamiehen virka perustettiin 1.3.1995 voimaan tulleella lailla konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/95).

Syitä viran perustamiseen

  • konkursseihin liittyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset intressit
  • tarve kehittää ja selkeyttää pesänhoidon toimintatapoja
  • tarve lisätä viranomaisten ja eri velkojatahojen yhteistyötä
  • konkurssipesien hoidon valvonnan tehottomuus
  • konkursseihin ja erityisesti raukeaviin konkurssipesiin liittyvät väärinkäytökset
  • velallisen oikeuksien turvaaminen konkurssimenettelyssä
  • saneerausmenettelyn seurannan ja valvonnan järjestäminen
 
Julkaistu 12.9.2017